Loading

Regulamin restauracji

1. Każdy gość jest traktowany z należytym szacunkiem.

2. Rabaty udzielane są po okazaniu karty rabatowej.

3. Rabatom nie podlegają napoje i alkohole.

4. Restauracja nie odpowiada za rzeczy pozostawione w lokalu.

5. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, chyba że menadżer/właściciel stwierdził inaczej. 

6. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji w lokalu, a nie po jej zakończeniu. 

7. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi właściciel.

8. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez dzieci, oraz za uszczerbek na zdrowiu odpowiadają opiekunowie. 

9. Osobom poniżej 18 roku życia, a także osobom nietrzeźwym nie sprzedajemy alkoholu.